podmínky užívání

PREAMBULE

 1. Servery běží na doménových jmen euroshare.eu, euroshare.sk, euroshare.cz, euroshare.hu, euroshare.pl a jejich subdomén (dále jen "server") jsou servery v Internetu, které poskytují jednotlivci a / nebo subjekty (dále jen "Uživatel") různé služby.
 2. Základní služby na serveru jsou poskytovány uživatelům na komerční i nekomerční účely zdarma. Rozšířené služby může být účtována dle ceníku.
 3. Práva a povinnosti uživatelů jsou uvedeny v těchto pravidlech. Uživatelé, kteří nesouhlasí s těmito pravidly, nesmí využívat služeb poskytovaných Serveru.

Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatelé jsou rozděleni do neregistrované neplatících uživatelů (hosté), registrovaných neplatící uživatele (Zaregistrovaní uživatelé), kteří mají veškeré základní služby k dispozici pro bezplatné a placení registrovaní uživatelé (Premium uživatelů), kteří platí poplatek za prémiové služby poskytovateli ,
 2. Rozdíly mezi službami poskytovanými neplatících uživatelů (přístup, Zaregistrovaní uživatelé) a platebních registrovaným uživatelům (Premium Users) lze nalézt v tabulce v záložce "prémiový účet".
 3. Uživatel je zakázáno sdílet přihlašovací údaje. Premium účet může být použit pouze jednou osobou. V případě, že Provozovatel zjistí Premium účet, který je sdílený, bude odstraněn bez náhrady.
 4. Maximální velikost souboru je 5gigabajt Větší soubory mohou být rozděleny podle WinZIP, WinRAR, 7zip, ... a nahrál odděleně.
 5. Údaje o postižené a registrovaní uživatelé mohou být odstraněny ze serveru po 14 dnech od posledního stažení. Data uživatelů Premium může být odstraněn ze serveru po 30 dnech od posledního stažení.
 6. Datat že Uživatel nemá označit jako "soukromý", než dojde k nahrání se zobrazí ve veřejném vyhledávání.
 7. Je zakázáno právo sexuálně explicitní či nedovoleného obsahu, včetně nelegálního softwaru a hudby nebo videozáznamů, které nevlastní autorská práva k.
 8. Je zakázáno vkládat seznamy kreditních karet nebo jiných dat získaných z trestných činů.
 9. Uživatel souhlasí s tím, že data odeslána na server a odeslaných dat ze serveru je odeslána prostřednictvím nezabezpečeného HTTP nebo FTP protokolu. Provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu dat nebo zpřístupnění informací v průběhu přenosu souborů.
 10. Pokusy o získání unathorized přístup k serveru nebo pokusy zakázat ostatním uživatelům v přístupu k serveru může být klasifikována jako trestný akci.
 11. Uživatelé souhlasí se zasíláním e-mailové komunikace ze serveru, když se zaregistruje.
 12. Registrace může být zrušena na žádost o [email protected]~~pobj

PRÁVA A POVINNOSTI operátor serveru

 1. Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah souborů uložených na serveru, nebo v případě porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných práv uživatelů. Každý Uživatel bere zodpovědnost za své jednání a dobrovolně souhlasí, že nebude používat Server pro účely, které jsou proti obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky, mezinárodní právo, a tyto Podmínky služby.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv soubor bez jakéhokoliv předchozího upozornění nebo náhrady.
 3. Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Pravidlá (podmienky používania služby), kedykoľvek meniť systém fungovania služby, kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb z technických príčin bez nároku užívateľa na vrátenie už zaplatenej Sumy kedykoľvek obmedziť, alebo úplne ukončiť prevádzkovanie služby, A až I BEZ uvedenia dôvodu bez nároku na užívateľa vrátenie už zaplatenej Sumy.
 4. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom žiadnu garanciu nepretržitej funkčnosti, dostupnosti, alebo inej činnosti zabezpečenia PREVÁDZKY Servera voči prípadným výpadkom, alebo poruchám. Poskytovateľ ďalej nepreberá žiadnu zodpovednosť za finančné nefinančné ujmy uživatelů spôsobené dočasným, alebo trvalým výpadkom (tj zastavením), dostupnosti Server_a čiastočnou, alebo úplnou stratou DAT nachádzajúcich sa na Serveri.
 5. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které by mohly být způsobeny Uživatelem v souvislosti s užíváním serveru.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat užívání serveru na všechny uživatele nebo skupiny uživatelů, a to i bez udání důvodu.
 7. Provozovatel neodpovídá za soubory zveřejněných na serveru uživateli.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky služby kdykoli a bez předchozího upozornění.

OSOBNÍ OCHRANA INFORMACÍ

V prípade podozrenia z porušenia právneho poriadku Slovenskej republiky, alebo medzinárodného Práva používateľ explicitne povoľuje Prevádzkovateľovi odovzdať daty uložené na stranke vrátane DAT súkromného charakteru o používateľovi kompetentným orgánom. Používateľ takisto povoľuje v tomto prípade svojmu poskytovateľovi internetového pripojenia poskytnúť všetky jemu dostupné osobné údaje za účelom identifikácie používateľa.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prevádzkovateľ služby sa v súlade s ustanoveniami zakona č. 482/2002 Zz o ochrane osobných údajov zaväzuje dodržiavať nepovinná mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými Pride pri prevádzkovaní Servera dělat styku, pričom tretej osobe ich môže sprístupniť len v rozsahu, v Akom k povoľuje si ukladá zákon, a až výlučne len za účelom riadneho prevádzkovania Servera. Akýkoľvek neregistrovaný neplatiaci používateľ (Free uživatelem) Registrovaný platiaci Premium používateľ (Premium uživatel) týmto spôsobom udeľuje prevádzkovateľovi služby súhlas s uchovávaním svojich osobných údajov, a až Po dobu, Pokiaľ budú predmetní užívatelia využívať Server.

Tento web používá cookies k poskytování služeb a analýzu provozu. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací.