Obchodné podmienky

Preambula

 1. Servery beží na doménových mien euroshare.eu, euroshare.sk, euroshare.cz, euroshare.hu, euroshare.pl a ich subdomén (ďalej len "server") sú servery v Internete, ktoré poskytujú jednotlivci a / alebo orgány (ďalej len "Užívateľ") rôzne služby.
 2. Základné služby na serveri sú poskytované užívateľom na komerčné i nekomerčné účely zdarma. Rozšírené služby môže byť účtovaná podľa cenníka.
 3. Práva a povinnosti používateľov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované Serveru.

Práva a povinnosti užívateľa

 1. Používatelia sú rozdelení do neregistrovaných neplatiacich používateľov (hostia), registrovaných neplatiaci užívateľa (Zaregistrovaní užívatelia), ktorí majú všetky základné služby k dispozícii pre bezplatné a platenie registrovaní užívatelia (Premium užívateľov), ktorí platia poplatok za prémiové služby poskytovateľovi ,
 2. Rozdiely medzi službami poskytovanými neplatiacich užívateľov (prístup, Zaregistrovaní užívatelia) a platobných registrovaným užívateľom (Premium Users) možno nájsť v tabuľke v záložke "prémiový účet".
 3. Užívateľ je zakázané zdieľať prihlasovacie údaje. Premium účet môže byť použitý len jednou osobou. V prípade, že Prevádzkovateľ zistí Premium účet, ktorý je zdieľaný, bude odstránený bez náhrady.
 4. Maximálna veľkosť súboru je 5gigabajt Väčšie súbory môžu byť rozdelené podľa WinZIP, WinRAR, 7zip, ... a nahral oddelene.
 5. Údaje o postihnutých a registrovaní užívatelia môžu byť odstránené zo servera po 14 dňoch od posledného stiahnutia. Dáta používateľov Premium môže byť odstránený zo servera po 30 dňoch od posledného stiahnutia.
 6. Datat že Užívateľ nemá označiť ako "súkromný", než dôjde k nahraniu sa zobrazí vo verejnom vyhľadávania.
 7. Je zakázané právo sexuálne explicitné alebo nezákonného obsahu, vrátane nelegálneho softvéru a hudby alebo videozáznamov, ktoré nevlastní autorské práva k.
 8. Je zakázané vkladať zoznamy kreditných kariet alebo iných dát získaných z trestných činov.
 9. Používateľ súhlasí s tým, že dáta odoslaná na server a odoslaných dát zo servera je odoslaná prostredníctvom nezabezpečeného HTTP alebo FTP protokolu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú stratu dát alebo sprístupnenie informácií v priebehu prenosu súborov.
 10. Pokusy o získanie unathorized prístup k serveru alebo pokusy zakázať ostatným užívateľom v prístupe k serveru môže byť klasifikovaná ako trestný akciu.
 11. Používatelia súhlasia so zasielaním e-mailovej komunikácie zo servera, keď sa zaregistruje.
 12. Registrácia môže byť zrušená na žiadosť o [email protected]~~pobj

PRÁVA A POVINNOSTI operátor servera

 1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah súborov uložených na serveri, alebo v prípade porušenia práv duševného vlastníctva alebo iných práv užívateľov. Každý Užívateľ berie zodpovednosť za svoje konanie a dobrovoľne súhlasí, že nebude používať Server na účely, ktoré sú proti všeobecne záväznými právnymi predpismi slovenské republiky, medzinárodné právo, a tieto Podmienky služby.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať akýkoľvek súbor bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia alebo náhrady.
 3. Prevádzkovateľa služby si vyhradzuje právo kedykolvek úpravu pravidiel (podmienky nosenia služby), kedykolvek meniť systém fungovaním služby, kedykolvek prerušiť Poskytovanie SLUŽIEB z technických príčin bez nároku užívateľa na Vrátenie už zaplatenej Sumy kedykolvek obmedziť, alebo úplne ukončiť Prevádzkovanie služby, A až I BEZ uvedením Dovod bez nároku na užívateľa Vrátenie už zaplatenej Sumy.
 4. Prevádzkovateľa neposkytuje používateľom ziadna garanciám nepretržitej funkčnosti, dostupnosti, alebo inej činnosti zabezpečením PREVÁDZKY Servera Voči prípadným výpadkom, alebo poruchám. Poskytovatelia Ďalej nepreberie ziadna zodpovedná za všetky finančné nefinančných ujmy užívateľov spôsobené dočasným, alebo trvalým výpadkom (tj zastavením), dostupnosti Server_a čiastočná, alebo úplnú stratou DAT nachádzajúcich sa na serveroch.
 5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by mohli byť spôsobené Užívateľom v súvislosti s užívaním serveru.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zakázať používanie servera na všetkých používateľov alebo skupiny používateľov, a to aj bez udania dôvodu.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za súbory zverejnených na serveri užívateľovi.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky služby kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

OSOBNÝ OCHRANA INFORMÁCIÍ

V prípade podozrenia z porušením právneho poriadku Slovenskej republiky, alebo medzinárodného Práva Používateľ explicitne povoľujú prevádzkovateľa odovzdať dátami uložené na stranke Vrátane DAT súkromného charakteru o používateľa kompetentným orgánom. Používateľ Takisto povoľujeme v tomto pripade svojmu poskytovateľ internetového pripojením poskytnutie Všetky jemu dostupné osobné údaje za účelom identifikácií používateľa.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľa služby sa v súlade s ustanoveniami zákona č. 482/2002 Zz o ochrane osobných udajov zaväzujú dodržiavať nepovinná mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými Pride pri prevádzkovaní Servera robiť styku, pričom tretej osobe ich mozem sprístupniť ľan v rozsahu, v Akom k povoľuje si ukladá zákon, a až výlučná ľan za účelom riadneho Prevádzkovanie Servera. Akýkoľvek neregistrovaný neplatiaci Používateľ (Free užívateľom) Registrovaný platiaci Premium Používateľ (Premium užívateľ) tymto sposobom udeľujú prevádzkovateľa služby Súhlas s uchovávaním svojich ložísk osobných udajov, a až Po dobu, pokial budem predmetnú užívatelia využívať jeho Server.

Tento web používa súbory cookies na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti. Používaním tohto webu s tým súhlasíte Viac informácií.