Warunki warunkach

PREAMBUŁA

 1. Serwerów pracujących pod nazw domen euroshare.eu, euroshare.sk, euroshare.cz, euroshare.hu, euroshare.pl i ich subdomen (zwana dalej jako "serwer") to serwery internetowe publiczne świadczące osoby i / lub podmioty (dalej jako "Użytkownik") różnych usług.
 2. Podstawowe usługi na serwerze są dostarczane do użytkowników w celach komercyjnych i niekomercyjnych bezpłatnie. Zaawansowane usługi mogą być naliczane zgodnie z cennikiem.
 3. Prawa i obowiązki użytkowników są określone w tych przepisach. Użytkownicy, którzy nie zgadzają się z tymi przepisami, nie mogą korzystać z usług świadczonych przez serwer.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy dzielą się niezarejestrowanych płacący użytkownicy (goście), zarejestrowane płacący użytkowników (zarejestrowanych użytkowników), którzy mają wszystkie podstawowe usługi dostępne za darmo opłat i płacenia zarejestrowanych użytkowników (Premium użytkowników), którzy płacą opłatę za usługi Premium do dostawcy ,
 2. Różnice między usługami świadczonymi na rzecz płacący użytkownicy (goście, zarejestrowani użytkownicy), a dla zarejestrowanych użytkowników płacących (Premium użytkowników) można znaleźć w tabeli na stronie "Konto Premium".
 3. Użytkownik nie wolno udostępniać danych logowania. Konto Premium może być używany tylko przez jedną osobę. Jeżeli operator znajdzie konto Premium, który jest udostępniony zostanie on usunięty bez refundacji.
 4. Maksymalny rozmiar pliku to 5GB. Większe pliki mogą być dzielone przez WinRAR, WinZip, 7zip ... i przesyłane oddzielnie.
 5. Dane osób oraz zarejestrowani użytkownicy mogą zostać usunięte z serwera po upływie 14 dni od ostatniego pobrania. Dane użytkowników Premium można usunąć z serwera po upływie 30 dni od ostatniego pobrania.
 6. Datat, że użytkownik nie zaznaczy jako "prywatny" przed przesłaniem zostaną pokazane w poszukiwaniu publicznego.
 7. Zabronione jest przesyłanie erotycznym lub treści sprzecznych z prawem, w tym nielegalnego oprogramowania i muzyki lub wideo nagrań, które nie posiadają prawa autorskie do.
 8. Zabronione jest przesyłanie wykazów kart kredytowych lub innych danych uzyskanych z działań przestępczych.
 9. Użytkownik zgadza się, że dane przesyłane do serwera i danych wysyłanych z serwera są przesyłane za pośrednictwem niezabezpieczonego protokołu HTTP lub FTP. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty danych lub ujawnienia informacji podczas przesyłania plików.
 10. Próby zdobycia unathorized dostęp do serwera lub usiłuje zabronić innym użytkownikom dostępu do serwera mogą być zaklasyfikowane jako działanie karnej.
 11. Użytkownicy zgadza się odbierania wiadomości z serwera, kiedy rejestruje.
 12. Rejestracja może zostać anulowane przez zapytanie na [email protected]~~pobj

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY SERWERZE

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość plików przechowywanych na serwerze lub za naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw użytkowników. Każdy Użytkownik bierze odpowiedzialność za swoje działania i dobrowolnie zgadza się nie korzystać z serwera do celów, które są niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej, prawa międzynarodowego, a te Warunki korzystania z usługi.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego pliku bez wcześniejszego powiadomienia lub odszkodowania.
 3. Prevádzkovateľ služby Si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť pravidlá (podmienky používania služby) kedykoľvek meniť systém fungovania služby, kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb oo technických príčin bez nároku užívateľa na vrátenie už zaplatenej Sumy kedykoľvek obmedziť, alebo úplne ukončiť prevádzkovanie služby, A do I BEZ uvedenia dôvodu bez nároku užívateľa na vrátenie už zaplatenej Sumy.
 4. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom žiadnu garanciu nepretržitej funkčnosti, dostupnosti, alebo inej činnosti zabezpečenia PREVÁDZKY Servera voči prípadným výpadkom, alebo poruchám. Poskytovateľ ďalej nepreberá žiadnu zodpovednosť za finančné nefinančné ujmy používateľov spôsobené dočasným, alebo trvalým výpadkom (tj zastavením) dostupnosti Servera, čiastočnou, alebo úplnou Stratou DAT nachádzajúcich sa NA Serveri.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z serwera.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zakazania używania serwera dla każdego użytkownika lub grupy użytkowników, nawet bez żadnego powodu.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za publikowane plików na serwerze przez użytkowników.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

DANE OSOBOWE Ujawnienie

V prípade podozrenia oo porušenia právneho poriadku Slovenskej republiky, alebo medzinárodného práva používateľ explicitne povoľuje Prevádzkovateľovi odovzdať danych uložené na stranke vrátane dát súkromného charakteru o používateľovi kompetentným orgánom. Používateľ takisto povoľuje v tomto prípade svojmu poskytovateľovi internetového pripojenia poskytnúť všetky jemu dostupné Osobné údaje za účelom identifikácie používateľa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prevádzkovateľ služby sa v súlade s ustanoveniami zákona č. 482/2002 Zz o ochrane osobných údajov zaväzuje dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými dumy pri prevádzkovaní Servera zrobić styku, pričom tretej osobe Ich môže sprístupniť len v rozsahu, v Akom do povoľuje się ukladá zakon, a to výlučne len za účelom riadneho prevádzkovania Servera. Akýkoľvek neregistrovaný neplatiaci používateľ (Free user) registrovaný platiaci používateľ Premium (Użytkownik Premium) týmto spôsobom udeľuje prevádzkovateľovi služby súhlas s uchovávaním svojich osobných údajov, a to PO dobu, pokiaľ budú Predmetni užívatelia využívať Server.

Ta strona wykorzystuje cookies w celu świadczenia usług i analizy ruchu. Korzystając z tej strony zgadzasz się z tym.Więcej informacji.